Privat pasningsordning $78

– er et privat alternativt tilbud til den kommunale dagpleje.

Formålet er bl.a. at give forældrene valgfrihed mht. hvem, der passer deres barn samt større indflydelse.

En privat pasningsordning, hvor forældrene kan få tilskud fra kommunen til at benytte den private passer.

En privat pasningsordning:

  • Er selvstændige erhvervsdrivende
  • Forvalter selv deres ventelister: forældrene skal derfor selv henvende sig til den private børnepasser, de ønsker plads hos
  • Er godkendt til at passe op til 5 børn i alderen 0-2.10år

Kommunens rolle:
Som privat passer er jeg og mit hjem godkendt af kommunen.

Efter godkendelsen kommer kommunen flere gange årligt på uanmeldte og anmeldte besøg.
Tilsynet skal sikre, at de forhold, som den private børnepasser er godkendt under, overholdes.

Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene. Dette anvendes som en del af børnepasserens løn. Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra børnepasser til børnepasser.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler.