Pris

Priser 2019
Kerteminde

Jeres egenbetaling er for fuldtid Pr.måned: 2584 kr. inkl. forplejning og bleer/cremer.

Med i prisen


Forældre betaler ind til den sidste hverdag i måneden. Der betales alle 12 måneder. Tilskuddet fra Kerteminde kommune udbetales den 1. i måneden.

Der ydes søskende tilskud.

Prisen inkluderer bleer, mad, frugt, diverse almindelige cremer og engangsklude.
Alle aktiviteter/entrebilletter o.l. betaler jeg, samt alle materialer til
vores kreative “hemmeligheder” / overraskelser til mor og far.

Pasning over kommunegrænsen:

Bor du i foreksempel Nyborg eller Odense kommune,
så kan du som forældre frit benytte et dagtilbud i Kerteminde kommune.
Tilskuddet udbetales fra bopælskommunen.

Prisen for Nyborg børn 2019: 2.500 kr

Prisen reguleres en gang om året, efter hvad kommunen giver i tilskud. Evt. prisregulering meldes ud i god tid og mindst 1
måned før det træder i kraft.

Jeg tilbyder også deltids plads, hvilket indebærer én fast fridag om ugen.

Prisen er:

2.200 kr for Kerteminde børn deltid

2.150 kr for Nyborg børn deltid

 

Et udpluk af vores hverdag