Praktisk info

Hvad skal man gøre, når man vil have sit barn i pasning hos mig?
Barnet skal enten være skrevet op på pladsanvisningens venteliste til en kommunal dagpleje-/vuggestueplads eller allerede gå i en kommunal eller anden privat dagpleje/vuggestue.

For at barnet kan blive optaget i en privat pasningsordning skal forældrene, når de får tilbudt en kommunal plads, sige nej tak til pladsen og meddele kommunen at de vil have passet barnet hos en privat pasningsordning (før privat dagpleje) efter fritvalgsordningen.

Hvis barnet allerede har en kommunal dagpleje-/vuggestueplads, skal forældrene opsige pladsen og meddele pladsanvisningen at de ønsker en plads hos en privat pasningsordning. ( før privat dagpleje)

Når I har været her på et besøg, og I vælger mig , så udfylder vi sammen en pasningsaftale som jeg har liggende, og vi gennemgår et
bilag til kontrakten, der er udformet efter min dagpleje. Vi gennemgår papirerne sammen, så der ikke er nogen misforståelser.
Der er 3 eksemplarer af selve kontrakten: 1 til Jer, 1 til pladsanvisningen og 1 til mig.

Forældrene sender/afleverer et eksemplar af den udfyldte kontrakt sammen med bilaget til kommunen; de gennemgår papirene, og I får et brev fra
kommunen om at I nu får tilskud til pasning af Jeres barn under fritvalgsordningen.