Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarsel
Der er 1 måneds opsigelse til den 1. i måneden. Det gælder for både forældre og børnepasser. Opsigelsen skal ske skrifteligt og der skal sendes kopi til pladsanvisningen i kommunen.