Hvorfor vælge privat pasning?

At få passet sit barn er noget der optager forældre meget. Hvem skal passe?, skal det være vuggestue? eller måske en privat Pasningsordning i privat hjem?

Mulighederne er mange.

 • Fordele ved at vælge Privat Pasningsordning er:
 • Du har samme Pasningssted HELE året.
 • Du har samme voksne HELE året.
 • Samme faste børnegruppe HELE året.
 • Samme tilskuds regler som kommunal dagpleje.
 • Der er INGEN kurser i dagtimerne.
 • Der er INGEN afspadsering.
 • Meget få sygedage, da det er vores virksomhed, og mange sygedage, ja så finder forældre et andet sted!
 • Selvvalgte aktiviteter
 • Løbende sparring med forældre/ børnepasser imellem.
 • Tid til fordybelse og individualisme er vigtigt hos os.
 • Fri forplejning og bleer/creme.
 • Der er samme muligheder for hjælp til talepædagog, ergoterapeut, mm. Det er forældrene der selv tager kontakten til ovenstående.

-det er dit frie valg – vælg privat.